Oferta dla firm

Development projektów

Jeśli posiadasz grunt, który chcesz wydzierżawić – my zajmiemy się resztą i przeprowadzimy cały proces. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do rozpoczęcia inwestycji a także zadbamy o jej sprawny przebieg. Działania rozpoczynamy od pełnej analizy planistyczno-środowiskowej, która pozwala wyznaczyć dalszy bieg całego procesu oraz uzyskać wiedzę dotyczącą decyzji administracyjnych, które należy uzyskać.

Audyty

Oferujemy audyty nieruchomości, na których potencjalnie możliwa jest realizacja farmy PV. Wykonanie profesjonalnego audytu nieruchomości, który zweryfikuje potencjał danej lokalizacji i na początku procesu inwestycyjnego, jest kluczową kwestią. Weryfikacja lokalizacji pozwoli zaoszczędzić czas oraz pieniądze, które w przypadku działki o niskim potencjale lepiej zainwestować w inny,, bardziej perspektywiczny projekt.  Nasz doświadczony zespół weryfikuje setki działek tygodniowo. Dzięki temu ma ogromne doświadczenie w dostrzeganiu aspektów nieruchomości niewidocznych dla innych.

W trakcie audytu weryfikujemy wszystkie kwestie mogące mieć znaczenie dla powodzenia inwestycji. Należą do nich kwestie podstawowe takie jak powierzchnia działki, sąsiedztwo punktu przyłączenia do sieci, odległość do GPZ wraz z dostępnymi mocami przyłączeniowymi oraz zgodność z MPZP. Dodatkowo weryfikujemy klasy gruntu, ukształtowanie działki, potencjalne zacienienie, możliwość podtopień, obecność: złóż naturalnych, , sieci przechodzących przez działkę lub stref ochrony krajobrazu. W trakcie audytu również ilość wydanych oraz procesowanych Decyzji Środowiskowych w Gminie co pozwala ocenić ilość konkurencyjnych inwestycji w okolicy, które mogą mieć pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci energetycznej. W tym celu przeprowadza się audyt potencjalnej lokalizacji w celu analizy stanu prawnego działki i uwarunkowań terenu, analizy zapisów dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jego braku, a także analizę baz dotyczących obszarów chronionych, możliwości przyłączenia do sieci i pozostałych danych. Wynik naszej pracy jest przekazywany klientowi w formie przejrzystego raportu, który wskaże potencjalne ryzyka oraz zalecenia co do dalszych kroków. Pozytywna ocena działki po audycie jest podstawą do rozpoczęcia działań administracyjnej.

Audyty

Oferujemy audyty nieruchomości, na których potencjalnie możliwa jest realizacja farmy PV. Wykonanie profesjonalnego audytu nieruchomości, który zweryfikuje potencjał danej lokalizacji i na początku procesu inwestycyjnego, jest kluczową kwestią. Weryfikacja lokalizacji pozwoli zaoszczędzić czas oraz pieniądze, które w przypadku działki o niskim potencjale lepiej zainwestować w inny,, bardziej perspektywiczny projekt.  Nasz doświadczony zespół weryfikuje setki działek tygodniowo. Dzięki temu ma ogromne doświadczenie w dostrzeganiu aspektów nieruchomości niewidocznych dla innych.

W trakcie audytu weryfikujemy wszystkie kwestie mogące mieć znaczenie dla powodzenia inwestycji. Należą do nich kwestie podstawowe takie jak powierzchnia działki, sąsiedztwo punktu przyłączenia do sieci, odległość do GPZ wraz z dostępnymi mocami przyłączeniowymi oraz zgodność z MPZP. Dodatkowo weryfikujemy klasy gruntu, ukształtowanie działki, potencjalne zacienienie, możliwość podtopień, obecność: złóż naturalnych, , sieci przechodzących przez działkę lub stref ochrony krajobrazu. W trakcie audytu również ilość wydanych oraz procesowanych Decyzji Środowiskowych w Gminie co pozwala ocenić ilość konkurencyjnych inwestycji w okolicy, które mogą mieć pierwszeństwo w przyłączeniu do sieci energetycznej. W tym celu przeprowadza się audyt potencjalnej lokalizacji w celu analizy stanu prawnego działki i uwarunkowań terenu, analizy zapisów dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jego braku, a także analizę baz dotyczących obszarów chronionych, możliwości przyłączenia do sieci i pozostałych danych. Wynik naszej pracy jest przekazywany klientowi w formie przejrzystego raportu, który wskaże potencjalne ryzyka oraz zalecenia co do dalszych kroków. Pozytywna ocena działki po audycie jest podstawą do rozpoczęcia działań administracyjnej.

Skupujemy projekty

na wszystkich etapach realizacji

Firma Polskie Eko Grunty poszukuje projektów na wszystkich etapach realizacji. Możliwe wiele wariantów współpracy na zasadzie co-developmentu. Oferujemy pożyczkę dla inwestorów na kaucję do warunków przyłączenia. Zachęcamy do kontaktu, chętnie udzielimy dodatkowych informacji.