Oferta dla właścicieli gruntów

 • Farma PV

  należy do najczystszych źródeł energii. Roczna produkcja prądu z farmy o powierzchni 1 ha pozwala na zmniejszenie emisji CO2 pochłanianej przez około 1000 drzew rocznie.

 • Stop Smog

  Produkcja energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej wiąże się z ogromnymi korzyściami dla jakości powietrza, którym oddychamy. Instalacje solarne pomagają skutecznie redukować emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale również dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów.

 • Realizujemy projekty we wszystkich województwach

  Ty także zgłoś nam swój grunt w celu jego bezpłatnej weryfikacji dokonanej przez nasz wykwalifikowany zespół.

 • Farma o powierzchni
  1 ha i mocy 1 MW

  zaspokaja zapotrzebowanie energetyczne około 800 gospodarstw domowych.

 • Farma fotowoltaiczna

  zwiększa niezależność energetyczną Twojego regionu oraz wpływa na obniżenie stawek energii elektrycznej.

 • Czy wiesz, że panele fotowoltaiczne

  pokrywające 0,3 % planety zaspokoiłyby potrzeby energetyczne całego świata? Energia słoneczna jest niewyczerpalnym źródłem energii.

 • Czynsze dzierżawne dla naszych klientów

  Są corocznie waloryzowane o stopę inflacji. Zabezpiecza to interesy właściciela gruntu, dzięki temu pieniądze z tytułu dzierżawy nie tracą swojej wartości na przestrzeni lat.

 • Zapewniamy utylizacje

  paneli fotowoltaicznych po zakończeniu obowiązywania umowy.

Państwa korzyści

Gwarantowany stały dochód

Umowa z firmą Polskie Eko Grunty jest zawierana na czas określony 29 lat i 11 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Pokrywamy w całości koszty

związane z przygotowaniem projektu i budową, a po rozpoczęciu budowy również podatek od nieruchomości.

Korzystne warunki finansowe

za dzierżawę płacimy atrakcyjną sumę, która ustalana jest na podstawie analizy danego gruntu.

Gwarancja spełnienia wymogów

Zajmujemy się w pełni uzyskaniem niezbędnych pozwoleń prawnych i środowisk oraz koncesji, przygotowaniem projektu budowlanego oraz realizację budowy.

Zabezpieczenie Państwa interesów

Czynsze dzierżawne są corocznie waloryzowane, co zabezpiecza interesy właściciela gruntu i eliminuje ryzyko utraty na wartości pieniędzy należnych z tytułu dzierżawy.

Utylizacja paneli fotowoltaicznych

Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy utylizujemy instalację i pokrywamy wszystkie koszty z tym związane.

Poleć znajomego

Dziękujemy, że jesteś z Nami. Jeśli jesteś zadowolony ze współpracy z Naszą firmą – podziel się swoją opinią ze znajomymi lub rodziną. Za każdą osobę, która dołączy do grona naszych klientów z Twojego polecenia otrzymasz od nas 500 zł w postaci karty premiowej, do wykorzystania w dowolny sposób.

Najczęściej zadawane pytania

Galopująca inflacja budzi niepokój. Wiemy jak ważna dla naszych Klientów jest wizja stabilnej przyszłości, dlatego wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Dostosowaliśmy zapis dotyczący czynszu dzierżawnego. Będzie on corocznie waloryzowany o współczynnik inflacji za rok poprzedni. Podwyższenie czynszu będzie miało miejsce jużod momentu zawarcia umowy, a nie od momentu budowy. Powierzając nam grunt, czynisz najlepszą inwestycję z możliwych!

Określenie brutto/netto dotyczy podatku VAT. Proponowana kwota, jest kwotą Netto. Jeśli jesteście Państwo czynnymi podatnikami VAT zostanie do niej doliczony dodatkowo podatek VAT. Od tej kwoty należy odliczyć podatek dochodowy, który będziecie Państwo opłacali we własnym zakresie. Jego procent zależy od wybranej formy rozliczenia, ale należy założyć 8-19 %.

Dla Państwa komfortu, wprowadziliśmy w naszej firmie zasadę, iż od samego rozpoczęcia rozmów na temat nawiązania współpracy do końca trwania umowy będziecie Państwo w stałym kontakcie ze specjalnie przydzielonym do Państwa kierownikiem projektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu macie Państwo wszystkie potrzebne informacje a także fachową pomoc na wyciągnięcie ręki.

Dopłaty do gruntu mogą być pobierane w wysokości takiej jak dotychczas do momentu rozpoczęcia przez nas budowy. Na etapie uzyskiwania wszystkich zgód i pozwoleń ziemia może być użytkowana rolniczo. W związku z tym nie ma przeciwwskazań do pobierania dopłat.

Umowa dzierżawy, którą przygotował dla Państwa nasz dział prawny, przewiduje wszelkie ewentualności również śmierć którejś ze stron umowy, w takim wypadku do umowy wchodzą spadkobiercy, którzy nabywają prawa i obowiązki związane z umową w tym także prawo do pobierania czynszu dzierżawnego. Umowa chroni nie tylko Państwa ale również Państwa następców.

Podatek od nieruchomości ponosi nasza firma. Ta sama zasada dotyczy wszystkich opłat i podatków, które obowiązują lub będą obowiązywały w związku z budową i użytkowaniem farmy fotowoltaicznej. Jedynym wyjątkiem jest podatek dochodowy należnego od czynszu dzierżawnego( od 8% od kwoty czynszu).

Panele faktycznie wytwarzają pole magnetyczne, ale według badań należy ono do promieniowań niejonizujących, czyli takich, które szkodzi komórkom i nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Warto podkreślić, że takie pole elektromagnetyczne mają żródło we wszystkich urządzeniach elektrycznych, od Wi-Fi, przez telefon komórkowy, po telewizor a nawet mikser i toster, a ilość tego promieniowania nie wpływa negatywnie na zdrowie.

Produkcja paneli fotowoltaicznych rzeczywiście wiąże się wytwarzaniem śladu węglowego, ale są to wartości zdecydowanie mniejsze, niż produkcja energii z tradycyjnych źródeł, zwłaszcza paliw kopalnych. 1 kWh energii pozyskiwanej z węgla to “koszt” ok. 1000 g dwutlenku węgla, a w przypadku paneli PV jest to zaledwie 50 g! Co więcej, produkty, z których produkuje się panele, czyli np. szkło i krzem są pochodzenia naturalnego, a ich utylizacja po kilkudziesięciu latach użytkowania podlega rygorystycznym wymogom, które ciążą na producentach, co gwarantuje nam bezpieczeństwo użytkowania.

Utylizacja paneli leży całkowicie po naszej stronie, zajmujemy się tym kompleksowo, w całości pokrywając wszystkie koszty. Poniżej opisany jest przebieg procesu: Z paneli w pierwszej fazie jest zdejmowana rama, a następnie usuwane są kable, skrzynka przyłączeniowa oraz inne elementy, które można łatwo oddzielić od całości. Następnie panele są poddawane cięciu i zgniataniu, a poszczególne komponenty – przesyłane do odpowiednich sekcji, odpowiadających za recykling konkretnych materiałów.

Szklane oraz aluminiowe elementy paneli są najłatwiejsze do zrecyklingowania – można uzyskać ich odzysk na poziomie ok. 90% lub wyższym, a sam proces przetopienia jest prosty i bardzo standardowy.

Same wafle krzemowe można w większości wykorzystać ponownie. Te, których stan techniczny jest dość dobry, są po prostu wytrawiane przy użyciu odpowiedniego kwasu, a następnie ponownie wzbogacane – tak, by odzyskały pierwotne właściwości. Te uszkodzone mogą zostać po raz kolejny przetopione i wykorzystane w nowych modułach PV.

Pozostałe komponenty są poddawane utylizacji w wysokiej temperaturze, dochodzącej do 500°C, do pozwala na ich pełną neutralizację. Jak zatem widać, nie ma ryzyka, że elektroodpady powstałe po użytkowaniu farmy fotowoltaicznej stanowiły problem naszych Klientów, stale rozwijająca się technologia już dzisiaj pozwala nam na optymalne rozwiązani, dzięki którym przeprowadzamy kompleksową umowę.

Koszt inwestycji w farmę fotowoltaiczną jest znaczący. Potrzeba wiele pracy i środków by przygotować inwestycje pod kątem formalnym. Jest to więc proces czasochłonny. Ma na celu wytworzenie wieloletniego dochodu dla obu stron umowy. Potrzeba kilkunastu lat by farma zaczęła „zarabiać” na siebie po okresie zakończenia finansowania przez bank. Okres w którym farma może z powodzeniem wytwarzać energie elektryczną to kilkadziesiąt lat. Dlatego z naszej strony korzystnym jest by pracowała jak najdłużej. Zainstalowane urządzenia ulegają zużyciu w bardzo małym stopniu. Po 30 latach skutecznośc wynosi około 85%. Umowa zakłada nawet możliwość wydłużenia okresu dzierżawy za zgodą obu stron. Istnieje przekonanie, że tak długi czas zajmowania gruntu uprawnia ich do przejęcia go przez zasiedzenie. Oznaczałoby to, iż przez długotrwałe użytkowanie gruntów należących do rolnika, to firma stawiająca panele zyskiwałaby prawo przepisania na siebie praw własności. Jest to błędne założenie.

Nie, nie jest to możliwe. Grunt można przejąć przez zasiedzenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy teren nieużytkowany został długotrwale i bezprawnie zajęty przez osobę, która właścicielem gruntów nie była. Umowa dzierżawy jest tytułem prawnym regulującym stosunki między dwiema stronami. Wyklucza to zatem prawo do własności z tytułu zasiedzenia niezależnie czy umowa pomiędzy stronami będzie na 20, 30 czy 50 lat. Jest to po prostu prawnie niedopuszczalne. Jeśli jest umowa, to nie ma praw do przejęcia przez zasiedzenie.

Czołowi producenci modułów PV podają, że największa obniżka mocy występuje z reguły w pierwszym roku użytkowania instalacji fotowoltaicznej i wynosić ona może od 3% do nawet 5%. W kolejnych latach spodziewać się można spadków na poziomie około 1% rocznie. Doświadczenie pokazuje jednak, że w rzeczywistości w wielu przypadkach po 25 latach wydajność paneli PV spada zaledwie o 6% do 8%, przez co żywotność całej instalacji może być znacznie dłuższa, niż zakładamy. Zdarza się bowiem, że wysokiej jakości panele fotowoltaiczne mogą działać nawet 30 do 40 lat, choć z mniejszą skutecznością.

Panele fotowoltaiczne umieszczone są na konstrukcji wsporczej 60 cm nad ziemią od strony dolnej krawędzi, górna natomiast znajduje się na wysokości 240 cm. Jej podstawy wbijane są w grunt, bez użycia betonu. Głębokość posadowienia wynosi około 140 cm, choć zależy to od gęstości podłoża. Odległość pomiędzy rzędami paneli wynosi 4,5 m. Prócz konstrukcji z ogniwami fotowoltaicznym na terenie znajduje się stacja transformatorowa, przewody oraz inne części pomocnicze. Teren zostanie ogrodzony i monitorowany.

Jeśli zastanawiamy się, czy instalacja PV powoduje hałas, musimy wiedzieć, że zarówno ogniwa, jak i moduły czy całe panele nie generują żadnych dźwięków. Ich praca jest całkowicie bezgłośna Jedynie inwerter wytwarza dźwięk o głośności ok. 18-25 dB. To znaczy, że bezpośrednio przy inwerterze słychać szum o natężeniu zbliżonym do ludzkiego szeptu. Zakłada się, że maksymalny poziom hałasu generowany przez transformator wynosi 65 dB. W celu zminimalizowania poziomu hałasu transformator będzie umieszczony w specjalnym kontenerze stalowo-betonowym, co spowoduje, że hałas ten będzie praktycznie niesłyszalny już obok budynku. Hałas wytwarzany przez stacje trafo będzie punktowy, nie wychodzący poza teren działki.

Tak, wybudowanie farmy fotowoltaicznej na obszarze chronionego krajobrazu jest możliwe jeśli w wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko został wykazany brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W takim wypadku fakt, iż działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w obrębie danej formy ochrony przyrody nie stanowi dużego ograniczenia przy realizacji inwestycji.

Model współpracy

Najedź myszką na elementy poniżej
aby zobaczyć szczegóły

 • Kontakt z właścicielem

  Kontakt z właścicielem gruntu – Nasz dział weryfikacji gruntów skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji na temat posiadanej przez Państwa nieruchomości. Po  ich uzyskaniu teren zostanie poddany dokładnej analizie pozwalającej na ocenę możliwości wzniesienia farmy fotowoltaicznej.

 • Zawarcie umowy

  Po pozytywnej weryfikacji gruntu skontaktuje się z Państwem opiekun, który będzie towarzyszył Państwu do momentu zakończenia budowy farmy fotowoltaicznej. Zaproponuje on Państwu najlepsze warunki współpracy. Po ich akceptacji zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntu. Od tego momentu realizacja projektu leży w całości po naszej stronie.

 • Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach i uzyskanie warunków zabudowy

  Nasi specjaliści przygotują dokumentację określającą wpływ budowy i eksploatacji farmy na środowisko naturalne. Wiadomym jest, że elektrownie słoneczne globalnie wpływają korzystnie na stan atmosfery. Jednak to bardzo ważne by obie strony umowy miały całkowitą pewność, że inwestycja nie wpływa negatywnie na lokalne środowisko. Etap ten kończy się wydaniem przez Urząd Gminy Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, która określa brak wpływu elektrowni na środowisko.

  Na tym etapie nasz zespół przygotuje wstępny projekt inwestycji obejmujący między innymi powierzchnię, moc, wysokość farmy fotowoltaicznej . Po jego zaakceptowaniu przez Urząd Gminy zostaną wydane Warunki Zabudowy potwierdzające możliwość prawną realizacji budowy na danym terenie. Rozwiązanie to nie jest stosowane w przypadku obowiązywania planu miejscowego (MPZP), który z góry określa jakie inwestycje mogą być realizowane na terenie posiadanej przez Państwa nieruchomości.

 • Ustalamy warunki przyłączeniowe

  Występujemy o określenie przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) parametrów przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. Po zakończeniu tego etapu wydawane są warunki przyłączenia do sieci, które wskazują między innymi miejsce przyłączenia oraz moc instalacji.

 • Pozwolenie na budowę i budowa instalacji

  Nasi instalatorzy przeprowadzają zaplanowane prace montażowe z poszanowaniem dla lokalnej społeczności. Prace trwają zazwyczaj nie dłużej niż kilkanaście dni i nie wiążą się z uciążliwością dla otoczenia. Etap ten kończy rozruch instalacji wraz z pierwszym dostarczeniem energii elektrycznej do sieci.

  Tworzymy projekt budowlany i otrzymujemy pozwolenie na budowę. W tym etapie projektant przygotowuje szczegółowy projekt instalacji fotowoltaicznej. Po zakończeniu prac sporządzamy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Nasz zespół dokłada wszelkich starań by etap ten sprawnie zakończył się powodzeniem to znaczy wydaniem pozwolenia na budowę umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych.

 • Eksploatacja instalacji

  W tym czasie farma wytwarza energię elektryczną nie emitując żadnych zanieczyszczeń oraz innych uciążliwych elementów.  Obecność naszych przedstawicieli jest ograniczona do kilku krótkich wizyt w skali roku. Sprowadza się do prowadzenia prac konserwacyjnych takich jak strzyżenie trawy, kontrola działania elementów instalacji, mycie paneli.

 • Demontaż instalacji

  Po zakończeniu działania elektrowni fotowoltaicznej przeprowadzimy rozbiórkę instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Elementy te zostaną przez nas zutylizowane. Grunt po zakończeniu obowiązywania umowy zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia współpracy.